شنبه , آگوست 24 2019
Breaking News
Home / برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی شهری

پاورپوینت مدیریت مواد جامد شهری

پاورپوینت مدیریت مواد جامد شهری توضیحات: پاورپوینت مدیریت مواد جامد شهری، در 24 اسلاید. ابتدا تعاریف و مبانی نظری از مدیریت به خصوص مدیریت مواد جامد شهری آمده و سپس به به مدیریست پسماند در شهر ،روش ها و راهکار ها توضیح داده شده ،سپس به نمونه های موردی در این زمینه اشاره شده و در نهایت منابع در پایان قرار گرفته است. بخشی از متن فایل: ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺟﻤﻊ آوري و دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزي ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯽ روﯾﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎي وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ، ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻋﺪم ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت وﯾﮋه اي ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻋﻠﻢ و ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﺑﺎﻟﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﺳﺮاف  و ﺟﺪاﺳﺎزي اﺟﺰاء ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ زﺑﺎﻟﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ  ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ زﺑﺎﻟﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد.  فهرست کلی: تعاریفمدیریت پسماندنمونه های  موردی

Read More »

دانلود. پاورپوینت ساخت و سازمان شهر در دوره متقدم اسلامی و از قرن دوم تا هفتم هجری

پاورپوینت ساخت و سازمان شهر در دوره متقدم اسلامی و از قرن دوم تا هفتم هجری دسته بندی برنامه ریزی شهری فرمت فایل pptx حجم فایل 1.158 مگا بایت تعداد صفحات 19 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود دانلود پاورپوینت با موضوع ساخت و سازمان شهر در دوره متقدم اسلامی و از قرن دوم تا هفتم هجری، در قالب pptx و در 19 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: بخش اول: ساخت و سازمان شهر در دوره متقدم اسلامی شهر اسلامی عوامل مشخصه شهر اسلامی تحولات مسجد در شهر اسلامی سیاست شهرسازی ساخت و سازمان شهر در دوره امپراتوری اسلامی بخش دوم: ساخت و سازمان شهر از قرن دوم تا هفتم هجری شهر اسلامی مبتنی بر برابری و برادری سامانیان بوییان سلجوقیان منابع توضیحات: این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” ساخت و سازمان شهر در دوره متقدم اسلامی و از قرن دوم تا هفتم هجری ” می باشد که در حجم 19 اسلاید، همراه با تصاویر زیبا تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی توسط دانشجویان رشته های جغرافیا و برنامه ریزی شهری و مهندسی شهرسازی مورد استفاده قرار گیرد. پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Read More »

دانلود. پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری تالیف دکتر اسماعیل شیعه

پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری تالیف دکتر اسماعیل شیعه دسته بندی برنامه ریزی شهری فرمت فایل ppt حجم فایل 1.516 مگا بایت تعداد صفحات 153 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود دانلود پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری تألیف دکتر اسماعیل شیعه، در قالب ppt و در 153 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: بخش اول: مفهوم شهر و شهرسازی شهرچیست تعاریف مختلف شهر شهرسازی چیست شهرساز کیست بخش دوم: تحولات شهرنشینی شهرها چگونه به وجود می آیند عوامل گسترش شهرها مشکلات عصرنشینی عصرحاضر مادرشهروکلان شهر بخش سوم: تحولات شهرسازی کامیلوزیته و رفرم شهرها(اصلاحات شهری) اتوواگنر و ایجاد فضاهای بازدر محلات ابزرهاوارد و شهرهای باغ مانند وحدت شهر و محیط طبیعی آ ن«نظریه پتریک گدس» نظریه شهرهای نواری مانند«نظریه سریاای ماتا» شهرصنعتی«تنی گارنیه» طرح واحدهای خودیار“نظریه کلارنس بری“ خصیصه های طرح کلارنس ناحیه ای برای زندگی«طرح کلرنس اشتاین» طرح رادبن-سازمانی عمومی طرح لوکوربوزیه طرح فرانک لوید رایت نظریه های ساخت شهر ساخت دوایر متحدالمرکز ساخت قطاعی شهر(نظریه همرهویت) ساخت ستاره ای شکل ساخت چندهسته ای(نظریه ادوارداولمنو جانسی هاریس) ساخت عمومی شهرها نجزیه وتحلیل نظریه های ساخت شهر نقش ها و وظایف شهری طرح های مختلف توسعه شهری شهرهای ستاره …

Read More »

دانلود. پاورپوینت بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری

پاورپوینت بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری دسته بندی برنامه ریزی شهری فرمت فایل pptx حجم فایل 1.859 مگا بایت تعداد صفحات 28 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود دانلود پاورپوینت با موضوع بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری، در قالب pptx و در 28 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: چكیده مقدمه روش تحقیق صاحبنظران با ملاحظات پایداری و محیط زیستی مشخصات مهمترین صاحبنظران با ملاحظات پایداری و زیست محیطی صاحبنظران با تاكید بر ادراك فضایی و بصری صاحبنظران با رویكرد تقویت تعاملات اجتماعی نظریه پردازان با تاكید بر حركت و گسترش پیاده مداری در فضای شهری نظریه پردازان با تاكید بر حركت در فضای شهری و گسترش پیاده مداری صاحبنظران با رویكرد ایجاد امنیت و انسان مداری در فضای شهری نظریه پردازان با تاكید بر تاثیرات محیطی- رفتاری نتیجه گیری خلاصه دسته بندی مهمترین صاحبنظران و رویكردهای مرتبط با فضاهای عمومی شهری فهرست مراجع قسمتی از متن: فضاهای شهری، مكان هایی هستند كه به عموم شهروندان تعلق داشته، منحصر به جنبه كالبدی و فیزیكی نبوده و درحقیقت باحضور انسان و فعالیت اوست كه معنا مییابند.فضاهای شهری قدمتی دیرینه در تاریخ شهرسازی داشته و در ادوار مختلف به اشكال گوناگون در شهرها حضور …

Read More »

دانلود. پاورپوینت منطقه بندی

پاورپوینت منطقه بندی دسته بندی برنامه ریزی شهری فرمت فایل pptx حجم فایل 616 کیلو بایت تعداد صفحات 32 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود دانلود پاورپوینت با موضوع منطقه بندی، در قالب pptx و در 32 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تعاریف و مفاهیم منطقه بندی مقررات منطقه بندی موارد مشخص شده در آیین نامه منطقه بندی اطلاعات مورد نیاز جهت تدوین آیین نامه منطقه بندی کنترل کاربری زمین اهداف منطقه بندی مبانی منطقه بندی مزیت های طبقه بندی اهمیت منطقه بندی جنبه های منطقه بندی منطقه بندی تراکمی منطقه بندی ارتفاعی مزایای منطقه بندی ارتفاع مزایای منطقه بندی کاربری طرح شهرهای نظامی منطقه بندی تفصیلی برای یک شهر نظامی اقتصاد منطقه بندی امتیازات منطقه بندی نقشه های منطقه بندی قسمتی از متن: تقسیم یک شهر را به مناطق ویژه با مرزهای معین برای نقش پذیری هر یک از این مناطق، «منطقه بندی شهری» میگویند. منطقه بندی در واقع استفاده منطقی و نظام پذیر از زمینهای شهری درآینده بلند مدت است و در آن، موقعیت، میزان ارتفاع یابی، شکل، میزان بهره گیری و ساختهای داخلی هر یک از مناطق، موردنظراست. منطقه بندی، روشی است که در آن، برنامه ریزی فیزیکی، کاربری زمین را جهت …

Read More »

دانلود. پاورپوینت فصل اول الی چهارم کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری تالیف دکتر کرامت الله زیاری

پاورپوینت فصل اول الی چهارم کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری تالیف دکتر کرامت الله زیاری دسته بندی برنامه ریزی شهری فرمت فایل pptx حجم فایل 2.498 مگا بایت تعداد صفحات 119 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود دانلود پاورپوینت فصل اول الی چهارم کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری تألیف دکتر کرامت الله زیاری، در قالب pptx و در 119 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: تعاریف و مفاهیم، نظریه ها و کلیات برنامه ریزی کاربری اراضی شهری تعریف برنامه ریزی کاربری زمین اهداف کاربری زمین نظریه های کاربری اراضی شهری نظریه نقش اجتماعی زمین نظریه نقش اقتصادی زمین نظریه نقش طبیعی زمین نظریه نقش کالبدی نظریه برنامه ای نظریه ساماندهی زمین نظریه کارکرد گرایی نظریه اصلاح گرایی مشخصات شهر ایده آل مدرنیسم نظریه فرهنگ گرایی نظریه طبیعت گرایی نظریه فلسفه گرایی نظریه فن گرایی نظریه آمایش انسانی نظریه سلامت روان نظریه پست مدرنیسم نظریه توسعه پایدار کاربری زمین فرایند برنامه ریزی کاربری اراضی شهری مراحل فرآیند برنامه ریزی کاربری زمین شهری روش برداشت وضع موجود انواع کاربری های زمین شهری انواع کاربری زمین از دیدگاه نظریه پردازان برنامه ریزی شهری معیارهای بهینه در مکان یابی کارکردهای شهری چهارچوب مطالعاتی برنامه ریزی کاربری …

Read More »

دانلود. پاورپوینت استاندارهای برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

پاورپوینت استاندارهای برنامه ریزی کاربری اراضی شهری دسته بندی برنامه ریزی شهری فرمت فایل pptx حجم فایل 604 کیلو بایت تعداد صفحات 24 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارهای برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، در قالب pptx و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمه تقسیمات کالبدی شهر واحدهای همسایگی نقشه های کاربری زمین سرانه های زمین شهری تراکم شهری تفکیک اراضی شهری اهم دیگر ضوابط آیین نامه تفکیک اراضی نکات مهم و آیین نامه اراضی مسکونی ضوابط و مقررات تأسیسات زیر بنایی اهم بررسی های لازم در برنامه ریزی و طراحی شبکه های تاسیسات زیربنائی حریم و محدوده قسمتی از متن: نکات مهم و آیین نامه اراضی مسکونی: مساحت زمین از حد معمول (در صورتی که زمین به ساختمان خانه تک خانواری اختصاص دارد) افزایش پیدا نکند. تراکم به حد متوسط تنظیم گردد. حیاط ها به اندازه ای باشد که نور و هوا و سایر همسایگان را نگیرد و فضا برای بازی کودکان وجود داشته باشد. پارکینگ به اندازه کافی برای کلیه ساکنین خانه ها منظور شود و در هر محله نیز چنین فضایی وجود داشته باشد. تراکم باید مطابق پیش بینی طرح جامع باشد. توضیحات: این فایل …

Read More »

دانلود. پاورپوینت تعاریف و مفاهیم، نظریه ها و کلیات برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

پاورپوینت تعاریف و مفاهیم، نظریه ها و کلیات برنامه ریزی کاربری اراضی شهری دسته بندی برنامه ریزی شهری فرمت فایل pptx حجم فایل 641 کیلو بایت تعداد صفحات 44 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود دانلود پاورپوینت با موضوع تعاریف و مفاهیم، نظریه ها و کلیات برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، در قالب pptx و در 44 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تعریف برنامه ریزی کاربری زمین اهداف کاربری زمین نظریه های کاربری اراضی شهری نظریه نقش اجتماعی زمین نظریه نقش اقتصادی زمین نظریه نقش طبیعی زمین نظریه نقش کالبدی نظریه برنامه ای نظریه ساماندهی زمین نظریه کارکرد گرایی نظریه اصلاح گرایی مشخصات شهر ایده آل مدرنیسم نظریه فرهنگ گرایی نظریه طبیعت گرایی نظریه فلسفه گرایی نظریه فن گرایی نظریه آمایش انسانی نظریه سلامت روان نظریه پست مدرنیسم نظریه توسعه پایدار کاربری زمین فرایند برنامه ریزی کاربری اراضی شهری مراحل فرآیند برنامه ریزی کاربری زمین شهری روش برداشت وضع موجود انواع کاربری های زمین شهری انواع کاربری زمین از دیدگاه نظریه پردازان برنامه ریزی شهری معیارهای بهینه در مکان یابی کارکردهای شهری چهارچوب مطالعاتی برنامه ریزی کاربری اراضی شهری قسمتی از متن: برنامه ریزی کاربری زمین: به چگونگی استفاده، توزیع و حفاظت اراضی، اطلاق می …

Read More »

دانلود. پاورپوینت حوزه نفوذ شهر و روستا

پاورپوینت حوزه نفوذ شهر و روستا دسته بندی برنامه ریزی شهری فرمت فایل pptx حجم فایل 660 کیلو بایت تعداد صفحات 24 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود دانلود پاورپوینت با موضوع حوزه نفوذ شهر و روستا، در قالب pptx و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمه مفهوم حوزه نفوذ مفاهیم در ارتباط با حوزه نفوذ پسکرانه حوزه کشش حوزه نفوذ عام – حوزه نفوذ خاص حوزه جذب عوامل موثر در وسعت و شعاع عملکرد حوزه نفوذ روشهای تعیین حوزه نفوذ روش تحلیل جاذبه ای روش فاصله نقطه جدایی بین دو منطقه روش تحلیل جریانها قسمتی از متن: در روش تحلیل جریانها، جهت و شدت جریانهای موجود بین یک مرکز جمعیتی و نقاط جمعیتی پیرامون آن تعیین کننده حدود و ثغور منطقه کاربردی با حوزه نفوذ آنهاست. هر جریان با دور شدن از مرکز شدتش کاسته و با نزدیک به مرکز دیگر بر شدتش افزوده می شود . با در نظر گرفتن این ویژگی، محدوده یا مرز حوزه نفوذ یک مرکز جمعیتی جایی است که شدت جریان به حداقل خود می رسد. توضیحات: این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” حوزه نفوذ شهر و روستا ” می باشد که در حجم 24 اسلاید، …

Read More »

دانلود. پاورپوینت نظریات ساخت و شکل توسعه سکونتگاهها

پاورپوینت نظریات ساخت و شکل توسعه سکونتگاهها دسته بندی برنامه ریزی شهری فرمت فایل pptx حجم فایل 5.802 مگا بایت تعداد صفحات 67 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود دانلود پاورپوینت با موضوع نظریات ساخت و شکل توسعه سکونتگاهها، در قالب pptxو در 67 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمه نظریات ساخت شهر ساخت دوایر متحد المرکز ساخت قطاعی همر هویت ساخت چند هسته ای شهر نظریه پترمن نظریات فرم شهر انواع شكل شهر شكل آشفته یا ارگونومیك شكل شعاعی یا قطاعی شكل شعاعی دایره‌ای شكل نیمه شعاعی شعاعی چند هسته‌ای شطرنجی منظم شطرنجی شعاعی شهر خطی (طولی) شهر های اقماری شبکه محوری یا باروکی فرم کهکشانی شهر اسلامی یا درونگرا نظریات مربوط به ساخت و فرم روستاها اشکال اصلی روستاها سکونتگاه مجتمع یا کانونی سکونتگاه متفرق یا پراکنده انواع الگوهای سکونتگاهی مجتمع منظر شهر عناصر تصویر ذهنی جمع بندی و نتیجه گیری قسمتی از متن: فرم کهکشانی: مبتکر این طرح ابنزر هاوارد است. این طرح به نام طرح گسترده هسته‌اى نیز اشتهار دارد. نواحى حاشیه‌اى طرح را فضاى سبز احاطه مى‌کند. از نظر شبکه‌هاى ارتباطی، راه‌ها مى‌توانند به‌صورت عمود بر هم و یا به‌طور مورب ایجاد شوند. در این بافت، تمرکز شهرى در بعضى …

Read More »

دانلود. پاورپوینت تعریف مفاهیم برنامه ریزی شهری و روستایی

پاورپوینت تعریف مفاهیم برنامه ریزی شهری و روستایی دسته بندی برنامه ریزی شهری فرمت فایل pptx حجم فایل 681 کیلو بایت تعداد صفحات 36 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود دانلود پاورپوینت با موضوع تعریف مفاهیم برنامه ریزی شهری و روستایی، در قالب pptx و در 36 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: برنامه ریزی نمودار سلسله مراتب برنامه ریزی اجزای تشکیل دهنده طراحی محیط انواع مقیاس های برنامه ریزی وظایف مدیران شهری و روستایی ویژگی های برنامه ریزی انواع و سطوح برنامه ریزی انواع برنامه ریزی از نظر مدت اجرا انواع برنامه ریزی از نظر سطوح برنامه ریزی انواع برنامه ریزی در ابعاد فضایی انواع برنامه ریزی از نظر هدف علم برنامه ریزی منطقه ای تعریف منطقه انواع منطقه موضوع علم برنامه ریزی شهری و روستایی تعریف برنامه ریزی شهری تعریف برنامه ریزی روستایی سیکل بسته فرآیند برنامه ریزی طرح ریزی شهری و روستایی فرم، فضا و شکل خط مشی و آمایش سرزمین طرح پایه آمایش سرزمین اهداف برنامه ریزی شهری و روستایی ویژگی های شهر شاخص های تفکیک شهر از روستا انوع شهر و روستا در نظام برنامه ریزی انواع روستاها ملاکهای جمعیتی برای مکانهای شهری اصول برنامه ریزی شهری و روستایی بافت شهر …

Read More »

دانلود. پاورپوینت برنامه ریزی شهری

پاورپوینت برنامه ریزی شهری دسته بندی برنامه ریزی شهری فرمت فایل pptx حجم فایل 819 کیلو بایت تعداد صفحات 26 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود دانلود پاورپوینت با موضوع برنامه ریزی شهری، در قالب pptxو در 26 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: شهر چیست؟ تعاریف مختلف از شهر برنامه ریزی تعاریف دیگر برنامه ریزی انواع برنامه ریزی تعریف برنامه ریزی شهری پیشینه برنامه ریزی شهری سرچشمه برنامه ریزی شهری مدرن دوره ی تسلسل برنامه ریزی شهری اهداف برنامه ریزی شهری اصول اساسی برنامه ریزی شهری مراحل تکامل برنامه ریزی شهری برنامه ریزی سیستمی (کل گرایی) فرآیند برنامه ریزی سیستمی در مقابل برنامه ریزی جامع مشکلات رویکرد سیستمی در برنامه ریزی برنامه ریزی راهبردی(استراتژیک) ویژگی های برنامه ریزی راهبردی قسمتی از متن: برنامه ریزی شهری ترکیبی از علم و هنر است.این رشته شامل دانش های بسیار متفاوتی است و همه آنها را در زیر یک چتر واحد جمع می کند. ساده ترین تعریف برنامه ریزی شهری این است که : سازمانی ( تشکیلاتی ) است از کلیه عناصر یک شهر یا محیط شهری.. با این حال، زمانی که یک نفر در مورد تمامی عناصر تشکل دهنده ی یک شهر فکر می کند ناگاه برنامه ریزی …

Read More »

دانلود. پاورپوینت شناخت بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی

پاورپوینت شناخت بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی دسته بندی برنامه ریزی شهری فرمت فایل pptx حجم فایل 1.955 مگا بایت تعداد صفحات 30 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود دانلود پاورپوینت با موضوع شناخت بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی، در قالب pptxو در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: چیستی بافت و فرسودگی شناسایی بافت فرسوده انواع بافت فرسوده زمینه های فرسودگی پدیده فیلترینگ مداخله دربافت فرسوده نمونه موردی سکونتگاه های غیررسمی ویژگی سکونتگاه های غیررسمی راهبرد وسیاست های مقابله باسکونتگاه های غیررسمی منابع قسمتی از متن: فرسودگی نسبی: فرسودگی نسبی، فرسودگی ای است که در یکی از عناصر مهم فضای شهری یعنی کالبد یا فعالیت رخنه می کند و به دنبال خود باعث فرسودگی نسبی فضای شهری می گردد. فرسودگی کامل: فرسودگی ای است که فرسودگی در هردو عنصر فضای شهری یعنی کالبد و فعالیت آن رخنه کرده باشد و به دنبال آن باعث فرسودگی کامل فضا شود. پس فرسودگی یا در کالبد یا فعالیت و یا در کالبد و فعالیت به طور یکجا رسوخ می کند. …… سکونتگاه غیررسمی زاغه‌ها طیفی از آپارتمانهای پرتراکم و بدمنظره در مرکز شهر تا سکونتگاه‌های پراکنده غیررسمی و بدون قانون در حاشیه شهرها …

Read More »

دانلود. پاورپوینت ساخت شهری

پاورپوینت ساخت شهری دسته بندی برنامه ریزی شهری فرمت فایل ppt حجم فایل 771 کیلو بایت تعداد صفحات 47 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود دانلود پاورپوینت با موضوع ساخت شهری، در قالب ppt و در 47 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مكان بنگاه اقتصادی در شهر اثر جانشینی عوامل تولید بر تعیین مكان بنگاه اقتصادی مكان یابی خانوارها بررسی نظریه های ساختار شهری شهر چند مركزی ساختار شهری بعضی از شهرهای ایران نقدی كوتاه بر نظریات مكان یابی و ساختار شهری قسمتی از متن: مدل آلنسو : در این مدل مقدار زمین لازم برای واحد مسكونی مورد توجه بوده و هر فرد با تعیین محل مسكونی و مقدار زمین لازم برای واحد مسكونی مواجه است. به طوری كه تابع مطلوبش را با توجه به محدودیت بودجه ای به حداكثر برساند. توضیحات: این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” ساخت شهری ” می باشد که در حجم 47 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی توسط دانشجویان رشته های جغرافیا و برنامه ریزی شهری و مهندسی شهرسازی مورد استفاده قرار گیرد. پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و …

Read More »

دانلود. پاورپوینت شهر و شهرنشینی

پاورپوینت شهر و شهرنشینی دسته بندی برنامه ریزی شهری فرمت فایل ppt حجم فایل 828 کیلو بایت تعداد صفحات 47 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود دانلود پاورپوینت با موضوع شهر و شهرنشینی، در قالب ppt و در 47 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تعریف شهر از دیدگاههای مختلف تعریف شهر از دیدگاه معماران تعریف شهر از دیدگاه سیاسی دو ملاك اساسی در تعریف بنیادی شهر تعریف شهر از دیدگاه میلز معیارهای تعیین جمعیت شهری و روستایی اختلاف بین شهرنشینی و رشد شهر روند شهرنشینی در جهان آمار تقریبی جمعیت شهرنشین دنیا (از 1800 تا 2025) نكات مهم در روند شهرنشینی در دنیا نحوه رشد تعداد شهرها در روند شهرنشینی دنیا دلایل وجودی شهر نظریه های مهم در مورد پیدایش شهر نظریه پل سینجر نظریه ابن خلدون عوامل موثر در بنیان شهرهای بزرگ از نظر ابن خلدون نظریه برتری نسبی تقسیم بندی صرفه جویی ناشی از مقیاس صرفه جویی ناشی از مقیاس صرفه جویی های داخلی ناشی از مقیاس صرفه جویی های صنعت صرفه جوییهای ناشی از تجمع یا صرفه جوییهای شهری اثبات رابطه معكوس هزینه متوسط بنگاه اقتصادی و اندازه شهر عوامل مؤثر در وسعت فعالیتهای اقتصادی شهر مناطق توسعه نیافته جهان نحوه رشد …

Read More »

دانلود. پاورپوینت بخش اول کتاب درآمدی به اقتصاد شهری تالیف سعید عابدین درکوش با موضوع کلیات شهر

پاورپوینت بخش اول کتاب درآمدی به اقتصاد شهری تالیف سعید عابدین درکوش با موضوع کلیات شهر دسته بندی برنامه ریزی شهری فرمت فایل ppt حجم فایل 2.308 مگا بایت تعداد صفحات 124 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود دانلود پاورپوینت بخش اول کتاب درآمدی به اقتصاد شهری تألیف سعید عابدین درکوش با موضوع کلیات شهر، در قالب ppt و در 124 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: شهر و شهرنشینی تعریف شهر از دیدگاههای مختلف تعریف شهر از دیدگاه معماران تعریف شهر از دیدگاه سیاسی دو ملاك اساسی در تعریف بنیادی شهر تعریف شهر از دیدگاه میلز معیارهای تعیین جمعیت شهری و روستایی اختلاف بین شهرنشینی و رشد شهر روند شهرنشینی در جهان آمار تقریبی جمعیت شهرنشین دنیا (از 1800 تا 2025) نكات مهم در روند شهرنشینی در دنیا نحوه رشد تعداد شهرها در روند شهرنشینی دنیا دلایل وجودی شهر نظریه های مهم در مورد پیدایش شهر نظریه پل سینجر نظریه ابن خلدون عوامل موثر در بنیان شهرهای بزرگ از نظر ابن خلدون نظریه برتری نسبی تقسیم بندی صرفه جویی ناشی از مقیاس صرفه جویی ناشی از مقیاس صرفه جویی های داخلی ناشی از مقیاس صرفه جویی های صنعت صرفه جوییهای ناشی از تجمع …

Read More »

دانلود. پاورپوینت اندازه و رشد شهر

پاورپوینت اندازه و رشد شهر دسته بندی برنامه ریزی شهری فرمت فایل ppt حجم فایل 711 کیلو بایت تعداد صفحات 30 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود دانلود پاورپوینت با موضوع اندازه و رشد شهر، در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: اندازه شهر اندازه بهینه شهر نظریه مكانهای مركزی و سلسله مراتب شهری كاربرد نظریه مكانهای مركزی در واقعیت توزیع اندازه شهر رشد شهر نظریه بنیاد اقتصادی و رشد شهر آیا رشد شهر همیشگی است؟ قسمتی از متن: برای تعیین اندازه بهینه شهر اندازه های متفاوت آن را ( با بررسی منحنی) مورد تفحص قرار می دهند : كوچكترین اندازه شهر زمانی است كه منحنی هزینه متوسط، منحنی نفع متوسط را قطع می كند. نقطه ای كه هزینه متوسط اندازه شهر به حداقل می رسد را گاهی به غلط اندازه بهینه شهر می نامند. دیگر اندازه شهر زمانی ست كه منافع سرانه خالص حداكثر می شود. این نقطه از نظر اهالی شهر اندازه بهینه است. اندازه دیگر شهر زمانی ست كه منحنی منافع به حداكثر می رسد. آخرین اندازه كه از نظر تمام جامعه اندازه بهینه است زمانیست كه هزینه فرصتهای ناشی از مستقر شدن در آن مكان صفر باشد. …

Read More »

دانلود. پاورپوینت رشد هوشمند شهری

پاورپوینت رشد هوشمند شهری دسته بندی برنامه ریزی شهری فرمت فایل pptx حجم فایل 1.889 مگا بایت تعداد صفحات 23 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود دانلود پاورپوینت با موضوع رشد هوشمند شهری، در قالب pptx و در 23 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مفهوم و موضوع مدل هوشمند شهری سابقه مدل هوشمند شهری علل توجه به طرح های والتر در جهان اصول راهبرد رشد هوشمند تفاوت راهبرد رشد هوشمند و رشد پراکنده راهکارهای رشد هوشمند تکنیک های رشد هوشمند اهداف رشد هوشمند رشد هوشمند و احیاء بخش مرکزی شهرها دلایل اهمیت کاربرد ترکیبی در این مدل تنظیم طرح های جامع و برنامه های محلی ناحیه ای برای تشویق کاربری مختلط اراضی تکنیک های پیشرفته منطقه بندی برای دستیابی به کاربری های اراضی مختلط افزایش محدود منطقه بندی مرکز شهر امتیازات برنامه ریزی منطقه ای برای پروژه های کاربری مختلط منابع قسمتی از متن: اصول راهبرد رشد هوشمند: لندیوز یا کاربری مختلط اراضی شهری بهره گیری از ساخت و ساز فشرده ایجاد فرصت های متعددی برای خانه سازی و انتخاب ها برای آنها ایجاد واحدهای همسایگی قابل پیاده روی ایجاد و تقویت جوامع کوچک محلی ممتاز و جذاب با احساس قوی نسبت به مکان حفظ …

Read More »

دانلود. تحقیق مروری بر تحولات آمایش سرزمین در ایران طی سالهای 1347 الی 1377

تحقیق مروری بر تحولات آمایش سرزمین در ایران طی سالهای 1347 الی 1377 دسته بندی برنامه ریزی شهری فرمت فایل docx حجم فایل 28 کیلو بایت تعداد صفحات 15 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود دانلود تحقیق با موضوع مروری بر تحولات آمایش سرزمین در ایران طی سالهای 1347 الی 1377، در قالب word و در 15 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیده پیشینه آمایش سرزمین در ایران پیشینه آمایش سرزمینپیش از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می‌ایران تحولا‌ت آمایش پس از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می‌ایران منابع چکیده تحقیق: در خلا‌ل سال‌های اخیر استفاده بهینه از سرزمین به تناسب قابلیت‌ها و توانمندی‌های آن برای بارگذاری و توسعه فعالیت‌های مختلف در قالب طرح‌های آمایشی به عنوان یكی از مهم‌ترین اركان توسعه پایدار از سوی اكثر كشورها مورد پذیرش قرار گرفته است. جمهوری اسلا‌می‌ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و همواره موضوع آمایش سرزمین و تأكید بر توزیع عادلا‌نه فعالیت‌ها در پهنه سرزمین به ویژه پس از انقلا‌ب اسلا‌می‌در كانون توجه مسؤولا‌ن و سیاستگذاران قرار داشته است. با این حال گرچه، مسأله آمایش سرزمین و عدالت سرزمینی در خلا‌ل سال‌های گذشته به ویژه در برنامه‌های توسعه در زمره محوری‌ترین اركان برنامه‌ها مطرح شده بودند اما به دلا‌یل مختلف این اهداف …

Read More »